Knihy Hotel Lomnica

Publikácie

V snahe korešpondovať s rozsiahlou zbierkou a súčasne reagovať na aktuálne výstavné projekty patrí medzi aktivity Galérie Lomnica popri výstavnej činnosti aj činnosť publikačná. V úzkej spolupráci s kurátorom galérie – PhDr. Mariánom Kvasničkom sme preto pri príležitosti jednotlivých výstav vydali publikácie venované autorom vystavovaných diel.

Hála v Lomnici

Marián Kvasnička: Hála v Lomnici

Ján Hála, dvorný maliar života pod Tatrami, vo svojej tvorbe nezameniteľným štýlom zobrazuje svoj jedinečný vzťah ku krajine a k životu obyčajných ľudí spod Tatier. Autor sa síce narodil v malej juhočeskej obci, väčšinu života však prežil v podtatranskej obci Važec a láska k tomuto kraju ovplyvnila aj jeho tvorbu. V jeho autorskom prednese dominuje úcta k majestátnym štítom, zároveň však emočne približuje všetky strasti aj radosti, ktoré prežívali ľudia jeho doby. Medzi jeho dielami nájdeme krajinomaľby hrebeňov Vysokých Tatier aj ikonografiu života tatranského ľudu.

Autor monografie Marián Kvasnička je zároveň kurátorom výstavy Jána Hálu, v ktorej zbierku viac ako 50-tich autorových malieb dopĺňa aj osobný denník umelca či publikácie, ktoré vydal počas života. Vychutnajte si zážitok z najucelenejšej zbierky malieb autora aj prostredníctvom tejto monografie.

32 €

ikona

Objednávka a úhrada platby prebehne na stránke hotellomnica.sk

Príbeh slovenskej krajinomaľby

Marián Kvasnička: Slovenský príbeh v maľbe a Príbeh slovenskej krajinomaľby

Z výstavného cyklu STARÉ SLOVENSKO V NOVOM SVETE vznikol súbor dvoch publikácií – Slovenský príbeh v maľbe a Príbeh slovenskej krajinomaľby.

Publikácia Slovenský príbeh v maľbe sprevádza dielami zameranými na figurálnu a etnografickú podobu toho, čo sa už v súčasnosti považuje za archaické. Ústrednou témou diel sú ľudovosť, folklór, tradície, význam rodiny, ľudu, práce či materiálnej kultúry vidieka. Monografia je obrazovým putovaním jednotlivými epochami dejín nášho kultúrneho a duchovného priestoru. Medzi autormi diel nájdeme mená ako Jozef Teodor Mousson, Gustáv Mallý, Ján Hála, Jaroslav Augusta, Ľudovít Križan, bratia Hložníkovci, Milan Laluha, Vladimír Kompánek a mnohých ďalších.

Publikácia Príbeh slovenskej krajinomaľby sprevádza žánrovými a tvarovými modifikáciami diel nášho krajinárstva, v štýlových premenách ktorého sa zrkadlí dynamika našej rodnej vlasti. Monografia je obrazovým putovaním jednotlivými obdobiami od prelomu 19. a 20. storočia až po súčasnosť. V zbierke sa nachádzajú diela od autorov ako Ladislav Medňanský, Ľudovít Csordák, Janko Alexy, Jozef Kollár, Edmund Gwerk, Mária Medvecká, Rudolf Moško a mnohých ďalších.

32 €

ikona

Objednávka a úhrada platby prebehne na stránke hotellomnica.sk

Dve podoby slovenského príbehu v maľbe

Marián Kvasnička: Dve podoby slovenského príbehu v maľbe (Laluha – Kompánek)

Monografia sa zameriava na dve kľúčové osobnosti Galandovcov – Milana Laluhu a Vladimíra Kompánka, ktorí nadväzovali na tradíciu slovenskej moderny prvej polovice 20. storočia.

Tvorbu Milana Laluhu vo veľkej miere inšpirovalo jeho detstvo, ktoré strávil v Dolnej Mičinej. V jeho dielach sa opakujú motívy ako dedina, stromy, domy, zátišia, ženy aj muži. Charakteristický je pritom jeho typický výtvarný vzorec. Akademický sochár Vladimír Kompánek sa popri sochárskej tvorbe venoval aj výtvarnému umeniu. V celej jeho tvorbe sa objavujú prevažne motívy domáceho slovenského prostredia, vidieka a ľudovej architektúry.

Publikácia obsahuje výber diel oboch významných umelcov zo zbierkového fondu Galérie Lomnica, ktoré dopĺňa umelecko-historické zhodnotenie kurátora galérie a autora publikácie Mariána Kvasničku. Súčasťou publikácie je aj výber z textov Vladimíra Kompánka či rozhovor autora s Milanom Laluhom. Jednotlivé diela sú doplnené básňami od Ľubomíra Feldeka a Milana Rúfusa.

32 €

ikona

Objednávka a úhrada platby prebehne na stránke hotellomnica.sk

Oravský príbeh v maľbe

Marián Kvasnička: Mária Medvecká – oravský príbeh v maľbe

Tvorba Márie Medveckej je úzko prepojená s jej rodnou Oravou. V rámci svojich diel sa predstavuje ako kronikárka Oravy a jej ľudu, pričom sa od raných čias zameriavala na reflexiu ťažkého života, v ktorom vyrastala aj ona sama.

Monografia sa dôslednou rekonštrukciou životopisného profilu maliarky snaží hlbšie nahliadnuť na jej život aj umelecký odkaz. Autor publikácie Marián Kvasnička pritom využíva spomienkový materiál získaný od rodiny a blízkych. Autor sa zameral aj analýzu dobovo determinovaných hodnotení autorkinho prínosu v slovenskej povojnovej maľbe, ktorú obohatil aj vlastným umelecko-historickým pohľadom. Publikácia predstavuje aj samotné reprodukcie obrazov Márie Medveckej, ktoré sú súčasťou expozície Galérie Lomnica. Monografiu dopĺňajú lyrické a epické texty oravských spisovateľov aj spomienky blízkych ľudí, medzi inými rodiny Feldekovcov, ktorí patrili do užšieho okruhu maliarkiných priateľov.

25 €

ikona

Objednávka a úhrada platby prebehne na stránke hotellomnica.sk

Lomnica Galéria 2017

Marián Kvasnička: Lomnica Galéria 2017

Publikácia je obrazovým sprievodcom zbierkou vystavenou v priestoroch Hotela Lomnica počas roku 2017, v ktorej nájdeme diela autorov z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie, prvej Československej republiky až po povojnovú modernu. Jej súčasťou je katalóg diel so základným odborným popisom a zoznam všetkých vystavených diel s umelecko-historickým zhodnotením kurátora Galérie Lomnica a autora publikácie Mariána Kvasničku. Publikácia je detailným zoznamom všetkých diel vystavených nielen v galerijných sálach ale aj v spoločných priestoroch od recepcie, reštaurácií, chodieb až po diela v jednotlivých izbách.

Je najpodrobnejším súhrnom kompletnej zbierky, v ktorej nájdeme bohaté zastúpenie diel od autorov ako Ladislav Medňanský, Ján Hála, Dominik Skutecký, Vincent a Ferdinand Hložníkovci, Milan Laluha, Vladimír Kompánek či Mária Medvecká. Zbierka je doplnená dielami autorov ako Anton Jasusch, Martin Benka, Janko Alexy a mnohých ďalších.

22 €

ikona

Objednávka a úhrada platby prebehne na stránke hotellomnica.sk

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur