Aktuálne výstavy
Galéria Lomnica – malá sála Galéria Lomnica – veľká sála

Mária Medvecká - Oravský príbeh v maľbe

Tvorbu našej nezameniteľnej umelkyne si môžete pozrieť na novej výstave Galérie Lomnica v Tatranskej Lomnici.

Galerijná chodba 1. poschodie

Slovenský príbeh v Prahe

Aktuálnou expozíciou „Slovenský príbeh v Prahe“ nadväzujeme na doterajšie výstavné podujatia Galérie Lomnica, ktoré v rôznych súvislostiach skúmali autorské aj žánrové podoby slovenskej výtvarnej moderny medzivojnového obdobia, ako aj jej pokračovateľov z okruhu Skupiny galandovcov. K „Slovenskému príbehu v maľbe“ a „Príbehu slovenskej krajinomaľby“ teraz pridávame „Slovenský príbeh v Prahe“.  

Galerijná chodba prízemie

Ladislav Berák: Z mojich úlovkov

Poľovnícky žáner od nepamäti patril k dôležitým disciplínam výtvarného umenia, ako to dokazuje bohatá tradícia starých majstrov od renesancie cez barok a klasicizmus až po umelecké smery 19. storočia.

Archív výstav
29.12.2016 - 01.12.2017
Hála v Lomnici
09.12.2019 - 15.12.2020
Z Važca do Lomnice – Jan Hála
01.12.2017 - 01.12.2018
STARÉ SLOVENSKO V NOVOM SVETE - Slovenský príbeh v maľbe
01.12.2019 - 15.12.2020
Príbeh slovenskej ženy v maľbe/Univerzálny príbeh ženy v slovenskom umení (dvojvýstava)