Galéria Lomnica

Galéria Lomnica

Nazdávam sa, že nadovšetko treba tvoriť s láskou. Umenie a láska sú totiž podľa mňa jediné prostriedky, ktoré máme k dispozícii pri pretváraní tohto sveta.“ Mária Medvecká

V dnešnom uponáhľanom svete by sme Vám radi dopriali malé zastavenie a možno aj jedinečnú chvíľu na zamyslenie.

Galéria Lomnica

Prvá dáma opäť dýcha

Na samom začiatku stála myšlienka vytvoriť galériu pod vznešeným Lomnickým štítom. Práve tá nás priviedla do síce ošarpanej, ale napriek tomu krásnej hrazdenej budovy v secesnom slohu s výnimočnou architektúrou. Osamelosť ani spustnutosť miesta nás neodradili, práve naopak. Stavba v nás zanechala hlboký dojem, ktorý sa začal pretavovať od nesúrodých myšlienok cez konkrétnejšie idey až po koncept s jasnými kontúrami.

Genézou myšlienkových pochodov nakoniec vznikol jedinečný a krásny projekt – galéria a hotel v jednom. Veď nakoniec, Hotel Lomnica bol dlhé roky miestom, kde to umením žilo a kde jeho noblesu nasávali umelci, návštevníci aj obyvatelia širokého okolia. My vám chceme zážitky pretkané umením sprostredkovávať aj dnes.

Hotel Lomnica, Prvá dáma Tatier, opäť dýcha životom aj umením, aj vďaka jedinečnej Galérii Lomnica, ktorej expozitúru nájdete okrem Tatranskej Lomnice aj v Kaštieli Pálffy v Svätom Jure.

Galéria Lomnica

Expozitúra Hotel Lomnica

V priestoroch hotela nájdete galerijné diela maliarskych velikánov z obdobia Rakúsko-Uhorska (prelom 19. a 20. storočia), prvej Československej republiky aj diela slovenských autorov povojnovej moderny.

Historická časť hotela ukrýva diela z prelomu storočí, pod ktorými sú podpísaní autori ako Ladislav Medňanský, Dominik Skutecký, Martin Benka, Janko Alexy, Miloš Alexander Bazovský, Gustáv Mallý, Ján Hála, Imrich Weiner-Kráľ a iní. V novej časti budovy hotela vás očaria galerijné diela Milana Laluhu, Márie Medveckej, Ferdinanda Hložníka, Vincenta Hložníka, Vladimíra Kompánka a ďalších autorov.

Stále expozície v rámci hotelových priestorov dopĺňajú vždy aktuálne výstavy vo Veľkej a Malej sále Galérie Lomnica. Výstavy venované konkrétnym autorom, ako Oravský príbeh v maľbe – autorská výstava venovaná Márii Medveckej alebo Hála v Lomnici – autorská výstava venovaná Jánovi Hálovi, striedajú tematicky zamerané expozície viacerých autorov.

Galéria Lomnica
Galéria Lomnica

Expozitúra Kaštieľ Pálffy

Tak ako pri Hoteli Lomnica, aj v Svätom Jure nám učarovala jedinečná atmosféra, ktorá driemala v opustenom renesančnom kaštieli. Okrem samotného miesta ožil s renováciou Kaštieľa Pálffy v jeho priestoroch aj svet umenia. Práve vďaka historickým súvislostiam prišla myšlienka spojiť kaštieľ s expozíciou diel zachytávajúcich osobnosti a dejiny habsburskej monarchie.

Medzi stenami kaštieľa sú ukryté mnohé umelecké poklady európskeho maliarstva z obdobia 16.- 19. storočia, ktoré zachytávajú kľúčové postavy habsburgovského rodu. V expozícii nájdete diela od významných európskych dvorných portrétistov ako Martin van Meytens, Frans van Stampart, Carl Caspar, Franz Schrotzberg, Gyula Benczúr a ďalších. Zbierka portrétnych malieb je doplnená dielami zachytávajúcimi významné historické udalosti prevažne vojenského charakteru od autorov ako August Querfurt, Georg Philipp Rugendas, Jan van Huchtenburgh či Jacobsz (Jan) van der Stoffe.

Prajeme vám výnimočný umelecký zážitok!

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur