Stále expozície

Osobnosti a dejiny habsburskej monarchie

Myšlienka pripraviť reprezentačnú výstavu historických portrétov Habsburgovcov v Kaštieli Pálffy vo Svätom Jure vznikla v kontexte historických a rodových súvislostí. Slávny rod Pálffyovcov z Erdodu patril k najbohatším uhorským rodom.

Kaviareň Mozart

Dominik Skutecký – Gurmán meštianskej krásy

Expozícia vybraných diel Dominika Skuteckého v kaviarni Mozart nebola v Galérii a Hoteli Lomnica zvolená náhodou.

Reštaurácia Sissi

Ladislav Medňanský – Krajinami ľudskej duše

Ako má v predhistórii slovenskej klasickej výtvarnej moderny pevné miesto svetobežník a obrazový hedonista Dominik Skutecký so svojou obrazovou vitalitou a zmyslovosťou, na opačnom póle stojí druhý velikán pozdného realizmu a nastupujúceho stredoeurópskeho impresionizmu - Ladislav Medňanský.

Historická časť Hotel Lomnica

Hornouhorská maľba na prelome 19. a 20. storočia – medzi tradíciou a modernizmom

Chodiac po chodbách historickej časti Hotela Lomnica, nemôžeme sa vyhnúť monarchistickému rakúsko-uhorskému duchu, ktorý navodzuje atmosféru prvých desaťročí jeho existencie.

Nová časť Hotel Lomnica

Mozaika osobností slovenskej modernej maľby 20. storočia

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur