obrazok
Dominik Skutecký – Gurmán meštianskej krásy
Kaviareň Mozart

Expozícia vybraných diel Dominika Skuteckého v kaviarni Mozart nebola v Galérii a Hoteli Lomnica zvolená náhodou.

Expozícia vybraných diel Dominika Skuteckého v kaviarni Mozart nebola v Galérii a Hoteli Lomnica zvolená náhodou. Nielenže sa zenit autorovej umeleckej genézy do istej miery časovo prekrýva s obdobím rozmachu legendárneho tatranského hotela, významná je aj kľúčová pozícia Skuteckého v predvečer vzniku klasickej slovenskej moderny. Dominik Skutecký, slovenský maliarsky velikán židovského pôvodu, svetobežník a očarený svedok meštianskeho života a jeho cností, stojí pri zrode realizmu s dôrazom na svetlo, farebnosť a maliarsku techniku, čím celkom vybočuje z niekdajšieho historického akademizmu a romantických sentimentov. Jeho umelecké osudy sa dotýkajú mnohých kútov rakúsko-uhorskej monarchie, vrátane Viedne a Budapešti, ale aj mníchovského akademického prostredia. Najmä však hlbokého vzťahu k Benátkam, kde prežil 15 rokov svojho života (1876 – 1889). Ak pominieme Skuteckého vynikajúce portrétne diela najmä z príbuzenského portfólia, ako aj jeho veľkú tému kotlárov, kováčov a lejárov zo starých medených hámrov (dôraz na svetlo, oheň, tiene), hlavnou ikonografickou oblasťou umelca sú módne mestské žánre a plenéry (teda anekdotické figurálne námety z interiérov a exteriérov slnkom zaliatej krajiny). Svojou očarenou optikou, v ktorej nechýba úsmevnosť, zmysel pre situačný detail, silný vizuálny vzťah k modelkám benátskych krások a tanečníc, ale aj tichá radosť familiárnych motívov, neraz aj s deťmi a rodinným prostredím, sa – podobne ako talianski majstri Favreto, Bianchi a Cremona – stal nadšeným kronikárom meštianskej spoločenskej triedy a jej radostí, aj strastí (modliace sa vdovy v chrámových priestoroch). Skvelý výber tejto kľúčovej ikonografie Dominika Skuteckého nájdete v našej kaviarni Mozart. Podobne ako v hudbe tohto rakúskeho génia aj v obrazoch Skuteckého môžeme obdivovať zmysel pre farebné harmónie, žiarivý dekoratívny kolorizmus, prácu s intonáciou slnečného alebo interiérového svetla, úžasný zmysel pre charakter matérií prostredia, drapérií, nábytku, bižutérií, dobovej módy, najmä však láskou prežiareného človečenstva. Obdivuhodný výtvarný perfekcionizmus však nikdy nie je strojený, rigidný a mentorský, ale plný spontánnej výtvarnej a obrazovej radosti.

obrazok
obrazok
Autori zaradení do tejto expozície

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur