obrazok
Dominik Skutecký
14.2.1849 13.3.1921
Životopis

Dominik Skutecký (tiež Demö Skutezky alebo Skutetzky) sa narodil v roku 1849 v Gajaroch do židovskej rodiny majiteľa mydlárne, zomrel v roku 1921 v Banskej Bystrici. Meno Dávid (Menike, po hebrejsky najmladší) si v Taliansku zmenil na Domenico a v Uhorsku na Döme. V rokoch 1865 – 1866 študoval na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (prof. K. Wurzinger, E. Enghert, K. Blaas), od roku 1867 do roku 1870 v Benátkach (prof. P. Molmenti) a v roku 1870 v Mníchove, kde po ohlase výstavy G. Courbeta v roku 1869 upustil od ďalšieho štúdia historickej maľby. Žil a tvoril vo Viedni (1871 – 1875) a v Benátkach (1876 – 1889), kde sa svojimi dielami úspešne zapojil do medzinárodnej siete obchodu s umením. V roku 1889 sa natrvalo usadil v Banskej Bystrici, ale ustavične cestoval po celej Európe. Stála expozícia Skuteckého diel sa nachádza od roku 1994 v maliarovej rodinnej vile v Banskej Bystrici. Na rozdiel od konzervatívneho Paríža sa impresionistické luministické objavy tešili zvláštnej pozornosti umelcov z prostredia mníchovskej akadémie výtvarných umení. Zvlášť silne na mladého adepta maliarstva v tomto smere zapôsobil Courbet. Tento zážitok zrejme Skuteckého nadobro odklonil od historizujúceho akademizmu a upriamil jeho pozornosť na žáner maliarsky interpretovaný v duchu nového mníchovského naturalizmu a luminizmu. Európsku slávu a pozornosť zberateľov a mecénov však získal Skutecký až počas druhého pobytu v Benátkach. Celkom sa prispôsobil miestnemu úspešnému sentimentálnemu, anekdotickému, neraz naratívnemu a slnkom prežiarenému mestskému žánru, v ktorom sa umelecky aj komerčne dá porovnávať s miestnymi maliarskymi veličinami (Favreto, Bianchi, Cremona). Jeho obrazom vtedy nechýba živosť, ľahkosť maľby, optimistická farebnosť a všedná ikonografia z bežného života strednej spoločenskej triedy. Raz zachytáva materiálne prostredie, familiárne koncerty, obrazy dám v prostredí privátnych salónov, čítanie kníh a listov. To všetko mu ponúkalo početné ikonologické podnety skoro až scénicky či teatrálne vnímané. Popri tom už vtedy slávny autor riešil aj technicko-výrazové otázky svetla v maľbe, odlišnosti medzi svetlom obrazovým a prírodným. V Bystrici sa naďalej venoval portrétistike a žánrovým scenériám napríklad mestských trhov, kde naratívnu stránku organicky včleňoval do mestskej scenérie v intenzívnych farbách ovplyvnených slnečným jasom. V roku 1887 objavil bytostnú, erbovnú tému, prácu v medených hámroch v okolí Bystrice. Život v hámroch – s pracujúcimi mužmi pri rozžeravených peciach – ho inšpiroval k vytvoreniu skvelých variantov, ktoré pri všetkom sociálnom vyžarovaní majú aj mimoriadnu piktoriálnu kultúru. Zdroj: Tilkovský, V.: Dominik Skutecký. Život a dielo. Bratislava 1954; Keleti, M.: Dominik Skutecký. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1976.