obrazok
Ladislav Medňanský – Krajinami ľudskej duše
Reštaurácia Sissi

Ako má v predhistórii slovenskej klasickej výtvarnej moderny pevné miesto svetobežník a obrazový hedonista Dominik Skutecký so svojou obrazovou vitalitou a zmyslovosťou, na opačnom póle stojí druhý velikán pozdného realizmu a nastupujúceho stredoeurópskeho impresionizmu - Ladislav Medňanský.

    Ako má v predhistórii slovenskej klasickej výtvarnej moderny pevné miesto svetobežník a obrazový hedonista Dominik Skutecký so svojou obrazovou vitalitou a zmyslovosťou, na opačnom póle stojí druhý velikán pozdného realizmu a nastupujúceho stredoeurópskeho impresionizmu - Ladislav Medňanský. Jeho život a dielo osciluje okolo niekoľkých umeleckých centrál, v ktorých žil a tvoril – Mníchov, Viedeň, Paríž a Budapešť. Tieto osudové pôsobiská autor striedal s rodným Beckovom, najmä však s rodovým sídlom v Strážkach na Spiši, v ktorom je dnes, v kompetencii Slovenskej národnej galérie, jeho stála expozícia. Význam Ladislava Medňanského potvrdzujú aj skvelé akvizície v majetku Galérie Lomnica v rovnomennom tatranskom hoteli (tie sú deponované najmä v reštaurácii Sissi, čím sa akcentuje aj ich rakúsko-uhorský rozmer).

     Záujemcovia a nadšenci umeleckého odkazu Ladislava Medňanského majú možnosť na vlastné oči vidieť, aký zásadný vplyv mala na umelecký vývoj nepokojného autora skúsenosť s mníchovským luminizmom (práca s prírodnými zdrojmi svetla v krajine). Rovnako intenzívne začínajúceho maliara od roku 1875 ovplyvňovali pravidelné študijné pobyty v Barbizone, v lokalite Fontainebleau. Tam sa zrodil tzv. plenérizmus, teda maľba vznikajúca nie v ateliéri, ale priamo v otvorenom priestore a v dotyku s náladou a atmosférou prírodného zážitku. Tretím impulzom – najmä v ostatnom desaťročí 19. storočia a potom aj začiatkom nového storočia – bol intenzívny kontakt s francúzskym impresionizmom (svetlo, farba, prchavý okamih, prednes).

     Syntézou týchto zásadných vplyvov sa vyformovala umelecká osobnosť Medňanského, ktorého lákali snové a elegické nálady riečnych a močaristých krajín v striebornom opare, tajomné lesné interiéry motivované vplyvom svetla rôznych fáz dňa a ročných období (svitanie, západ slnka, hmla, sneh). Neraz sa v tomto prírodnom prostredí objaví aj figurálna štafáž v podobe ľudí z periférie, tulákov pri ohni alebo ľudí v pocite izolácie. Týmto dôrazom na krajinársky fragment, jeho náladu, na farebný a optický dojem, maliar vyslobodil krajinárstvo z akademickej doktríny idealizovaného romantického náhľadu. Nie nadarmo historik umenia o Medňanského krajinomaľbe píše, že je zrkadlom pudových pohybov ľudskej duše a hľadaním východiska z labyrintu protirečivých citov vášne. Pocit končiaceho storočia a osudovosti toho, čo príde, sa nedá vyjadriť lepšie.

obrazok
obrazok
Autori zaradení do tejto expozície

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur