obrazok
Slovenský príbeh v Prahe
Galerijná chodba 1. poschodie

Aktuálnou expozíciou „Slovenský príbeh v Prahe“ nadväzujeme na doterajšie výstavné podujatia Galérie Lomnica, ktoré v rôznych súvislostiach skúmali autorské aj žánrové podoby slovenskej výtvarnej moderny medzivojnového obdobia, ako aj jej pokračovateľov z okruhu Skupiny galandovcov. K „Slovenskému príbehu v maľbe“ a „Príbehu slovenskej krajinomaľby“ teraz pridávame „Slovenský príbeh v Prahe“. 

 


 Čo si má návštevník predstaviť pod týmto názvom? 

 

 Slovenské výtvarné umenie 20. storočia nevznikalo vo vzduchoprázdne. Z hornouhorského kontextu ( viazaného na podnety umeleckých akadémií v Budapešti, Viedni, Mníchove a Paríži) pri počiatkoch našej výtvarnej moderny stoja kľúčové osobnosti Ladislava Medňanského a Dominika Skuteckého. Napokon ich diela sú reprezentatívne doložené v spoločenských priestoroch Hotela Lomnica, takže návštevník ich môže vnímať kontextuálne. 

 

 Výstava „Slovenský príbeh v Prahe“ má však iné ambície. Cez najdôležitejšie osobnosti našej maliarskej moderny – klasikov, Generáciu 1909 a Generáciu 1919 – ukázať vývinový profil od realistického prístupu k moderným smerom a vplyvom (či už ide o impresionizmus, expresionizmus, kubizmus, fauvizmus, surrealizmus), aj keď v našom kultúrnom prostredí nikdy nenadobudli ortodoxnú podobu. Vždy proti formovému absolutizmu stáli úlohy národné, etnologické, duchovné, poetické.

 

 Prečo však v názve výstavy nachádzame Prahu?

 

 Pri koncipovaní výstavy sa nám tento aspekt zdal veľmi dôležitý. Ak opomenieme skromnú tradíciu súkromného výtvarného školstva (G. Mallý v Bratislave, E. Krón v Košiciach), na Slovensku až do roka 1939 (vznik oddelenia kreslenia a maľovania SVŠT) celkom absentovala vysokoškolská formácia výtvarných umelcov. Počnúc Gustávom Mallým, Martinom Benkom cez Miloša A. Bazovského a Janka Alexyho, Imra Weinera – Kráľa, Edmunda Gwerka až po Generáíciu 1909 (Svedomie doby), doloženú Cypriánom Majerníkom a Petrom Matejkom, a potom aj v mladšej generácii vôkol Vincenta Hložníka - jednou z vynikajúcich študijných alternatív bola práve Praha. V nej našli silné kultúrne zázemie, kontakt s českou modernou (Osma, Tvrdošijní), s kubizmom (súkromná zbierka Dr. Kramářa), najmä však s celým radom výnimočných pedagogických osobností na Akadémii výtvarných umení (vznik v roku 1799) a na Vysokej škole umělecko-průmyslovej (vznik v roku 1885). 

 

 Štúdium slovenských výtvarníkov na pražských školách výtvarného umenia a ich výstavné aktivity v bývalom medzivojnovom Československu dobre dopĺňajú tradíciu slovenskej kultúry v Prahe (pripomeňme záslužnú prácu spolku Detvan, Edíciu mladých slovenských autorov, vydávanú Mazáčovým nakladateľstvom, ako aj revue Elán pod vedením Jána Smreka). 

 

 To všetko teda s novou expozíciou čaká návštevníka, ktorý sa stane očitým svedkom, ako sa slovenská maľba postupne vysťahovávala z folkloristických hniezd do univerzálnejšej humanistického domova.

obrazok
obrazok
obrazok

Navštívte nás

Expozitúra
Tatranská Lomnica

Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica 92
059 60 Vysoké Tatry

Expozitúra
Svätý Jur

Kaštieľ Pálffy
Prostredná 49
900 21 Svätý Jur