obrazok
Ladislav Gandl
8. 12. 1919 29.12.1992
Životopis

Ladislav Gandl sa narodil 8. 12. 1919 v Kalinove pri Lučenci. 1950 absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (oddelenie prof. V. Sychru). Od začiatku 50. rokov pôsobil v Bratislave, spočiatku ako pedagóg na Vysokej škole výtvarnej v Bratislave. S rodným Kalinovom sú spojené dve etapy jeho života. V Kalinove sa narodil a prežil detstvo a mladosť. V roku 1938 maturoval na Gymnáziu v Lučenci, kde sa stretával s akademickým maliarom Františkom Gyurkovitsom. Tu robil kópie Murilla. S umelcom maľovali krajinky inšpirované prekrásnymi meandrami Ipľa. Druhá etapa vyrastá vlastne z tej prvej. Po ťažkej chorobe sa zastavoval pri maliarskej palete návratmi do slnkom prehriatych kalinovských lúk, plných tepla, svetla a tieňov, radostnej nálady, nežných detských vnemov, preplnených jasnými farbami pohody. Bol rodený lyrik s ohromným zmyslom pre sonórny kolorit a obrazovú introverciu. Rozsiahla je aj jeho monumentálna tvorba v architektúre. Jeho dielo sa definitívne uzatvorilo v roku 1992. Literatúra: Podušel, L. : Ladislav Gandl. Kat. SNG, Bratislava 1986.