obrazok
Vincent Hložník
22.10.1919 10.12.1997
Životopis

Vincent Hložník sa narodil v roku 1919 vo Svederníku pri Žiline, zomrel v roku 1997 v Bratislave. V rokoch 1937 – 1942 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. F. Kysela, J. Novák). Po ukončení štúdia krátky čas pracoval pre Maticu slovenskú v Martine. Žil a tvoril v Žiline. Bol členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, Spolku výtvarných umelcov Mánes, Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, Spolku umelcov a priateľov grafiky, neskôr Ústredného výboru Zväzu československých výtvarných umelcov, Zväzu slovenských výtvarných umelcov (predseda) a Slovenskej výtvarnej únie. Absolvoval dlhší študijný pobyt v Taliansku (1948), ZSSR (1954), Holandsku (1956), Maďarsku, Francúzsku (1957), Mexiku (1958), Nemecku (1959) a Poľsku (1960). Od roku 1952 žil v Bratislave, kde pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení ako vedúci Oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie. V roku 1958 bol vymenovaný za profesora, v rokoch 1960 – 1964 bol rektorom a v roku 1972 bol z politických dôvodov nútený školu opustiť. Bol nositeľom množstva umeleckých a štátnych vyznamenaní. Na Hložníkovej tvorbe – či už v maľbe, grafike, kresbe alebo ilustrácii – sa vždy osvedčovalo maximálne zaujatie a osobná nasadenosť v ikonografii, téme a výraze. Ikonografia temer vždy u neho súvisí s hlbokými otázkami existencie človeka, jeho stvorenia, osudu, bytia a hľadaného étosu. Humanistický a – dovolíme si tvrdiť – aj religiózny apel realizoval v množstve diel, ktoré sumarizujú drámu človeka a sveta. Tento apel však nikdy nemá povahu moralizovania či mentorstva, ale sa pretvára do výtvarného programu nebývalej vizuálnej sily. Motivicky sú u neho rovnocenné literárne fabulácie, každodenné scény zo života, ako aj fantazijné, symbolické a duchovné inšpirácie. Ikonografia reflektuje vojnové scenérie, biblické aj cirkusové príbehy až po zobrazenia ľudí pri práci. Všetky tieto témy sú vykúpené virtuóznou kresbou, dynamickým tvarovým videním a hlboko nažitou kreativitou nepokoja vo výtvarnej dikcii. Pri Hložníkovej obrazovej poetike sa nie náhodou (aj kvôli uvedeným kvalitám jeho výrazovej energie) spomínajú modernisticky cítené náznaky duchovne zvíreného baroka. Použitá literatúra: Matuštík, R.: Vincent Hložník. Maľba a grafika 1941-1961. Bratislava 1962; Peterajová, Ľ.: Vincent Hložník. Umenie proti fašizmu. Tvorba rokov 1939-1945. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1975; Abelovský, J., Trojanová, E.: Vincent Hložník. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava