obrazok
Cyprián Majerník
24.11.1909 4.7.1945
Životopis

Cyprián Majerník bol slovenský maliar pôsobiaci v Prahe, predstaviteľ Generácie 1909. V jeho osude a v jeho dielach sa odzrkadľuje údel doby, kultúrnopolitické dianie, hospodárska kríza či tábory smrti, vplývajú na tvorivé výsledky maliara. Hlavnými hrdinami diel sa stali utečenci, vyhnanci, jazdci-osloboditelia. V roku 1940 usporiadal v Alšovej sieni Umeleckej besedy druhú samostatnú výstavu, poslednú za svojho života. Najdôležitejším obrazom, ktorý hovorí o svedectve Majerníkovej generácie je obraz Hliadka. Napriek tomu, že Majerník zasadil korene v Čechách, neprerušil kontakt so Slovenskom. V apríli 1941 prišiel na Slovensko za rodičmi a umeleckými druhmi. Vyhľadávala ho tlač a koncom roku 1942 získal verejné uznanie – výročnú cenu Umeleckej besedy za obraz Jazdci. V roku 1943 opäť cestoval na Slovensko a jeho prítomnosť utužila kultúrnopolitickú spoluprácu medzi dvoma vetvami Generácie 1909, bratislavskou a pražskou. Ku koncu vojny sa jeho stav veľmi zhoršil. Často podliehal depresiám. Po oslobodení Československa dostal osvedčenie z výtvarného odboru Umeleckej besedy o politickej spoľahlivosti. Roku 1945 sa oženil so svojou dlhoročnou družkou, žiadal o byt, vlastne všetko čo by mohlo nasvedčovať záujmu o život. Toho istého roku spáchal samovraždu skokom z okna bytu. Jeho pohreb sa stal manifestom družby Slovenska a Česka.