obrazok
Milan Laluha
11.11.1930 10.11.2013
Životopis

Milan Laluha sa narodil 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch, zomrel 10. novembra 2013 v Bratislave. Detstvo strávil v Dolnej Mičinej, kde býval u svojej tety – tamojšej učiteľky. V rokoch 1950 – 1955 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, Zmeták, Hoffstädter, Milly). V roku 1957 sa stal zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. V roku 1966 získal cenu Osvalda Licciniho na XXXVIII. Bienále v Benátkach. Samostatné výstavy (výber): v Bratislave (1962 – Galéria Cypriána Majerníka, 1966 – Galéria mesta Bratislavy, 1969 – Galéria mladých, Mestská galéria, 1997 – SNG), Brne (1966 – Galerie J. Krála), Berlíne (1966 – Landengalerie), Nitre (1967 – Nitrianska galéria), Krnove (1978 – Mestské múzeum), Trenčíne (1984 – Galéria M. A. Bazovského), Martine (1990 – Turčianska galéria). Nesporný štýlový a umelecký prínos Milana Laluhu vyplýva z jeho kľúčovej pozície pri vzniku nastupujúcej generácie mladých v roku 1957 – tak ako to ohlásil aj ich programový manifest, uverejnený v Mladej fronte (II. ročník). Laluhov štýlotvorný pohyb možno vidieť aj v odkaze Súkromných listov Fullu a Galandu z rokov 1930 – 1931, podobne ako aj v reagencii na ruských modernistov zo začiatku 20. storočia (Larionov, Gončarovová, Malevič). Ide o hľadanie symbiózy medzi patriarchálnym a rustikálnym obrazom slovacity a moderným tvaroslovím, opretým o kubizmus, geometrickú štylizáciu a koloristickú expresiu. Prvé znaky vyzretého štýlu sa objavia už v polovici 60. rokov v podobe zúženej farebnej skladby, geometricky či robustne v tvaroch štylizovaného objemu, vo valérovom rozotieraní farby, v rytmizácii plochy, v simplifikovanej kresbe. Ikonografia sa minimalisticky zužuje na vizuálnu imagináciu, súvisiacu s obcou Mičiná, jej ľuďmi a zvykoslovím, čo Milan Laluha (ako svoje „bazovskô“) potom seriálovo variuje celé 70. - 90. roky. Popri maľbe súbežne vznikajú aj početné pastelového či kresbové alternatívy, vrátane unikátnych ironizovaných autoportrétov. Zdroj: Matuštík, R.: Slovenské moderné maliarstvo 1945 – 1963. Bratislava 1965; Matuštík, R. Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969; Hrabušický, A.: 60. roky. Výtvarný život, 39, 1994, č. 2, s. 4 – 7, č. 3, s. 90 – 94; Kubíková, K.: Milan Laluha. Kat. výst. SNG 1997; Kol. autorov: Milan Laluha. Slovenský Tatran, Bratislava 1997