obrazok
Jozef Bendík
14.2.1903 23.3.1989
Životopis

Jozef Bendík sa narodil 14. februára 1903 v Prešove, zomrel 23. marca 1989 v Prešove. Po ukončení Priemyselnej školy drevárskej v Prešove (1919) pracoval ako pomocný robotník. Vo voľnom čase kreslil a maľoval, riadiac sa odbornými radami M. Jordána, E. Rákosího a J. Töröka. V rokoch 1924 – 1927 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe u prof. J. Bendu, V. Mašeka, J. Schussera a A. Hofbauera. Od roku 1927 do roku 1931 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe u profesora J. Obrovského. V Prahe sa venoval figurálnej tvorbe s motívmi cirkusantov, žobrákov a nezamestnaných cigánov. Popri figurálnej tvorbe maľoval aj krajinky. V rokoch 1931 – 1932 odišiel na štipendijnú cestu do Ríma na Kráľovskú akadémiu krásnych umení (prof. C. Calcagnodor). Tu vytvoril množstvo kompozícií so svojráznou atmosférou uličiek periférie Ríma a antických pamiatok. Po ukončení štúdií v Ríme žil istý čas v Prahe. V roku 1939 sa vrátil do Prešova, kde pôsobil ako profesor kreslenia a výtvarnej výchovy na miestnom gymnáziu. Neskôr sa podieľal na založení katedry výtvarnej výchovy na FF UPJŠ. V rokoch 1961 – 1973 bol jej vedúcim. Samostatnú výstavu mal až v roku 1988. Jozef Bendík voľne patrí do generácie 1909, aj keď nie do jej najsilnejšieho jadra (podobne ako Eugen Lehotský, Vladimír Droppa, Ľudovít Kudlák, Juraj Collinássy, Jozef Ilečko, Lea Mrázová). V jeho tvorbe sa len jemne črtá adekvátne tvarové riešenie medzi senzuálnou a vizuálnou realitou, jej štylizovanou mimézou a formálnym pohybom smerom k svojbytnému estetickému poriadku obrazu. V zásade však väzí v impresívno-expresívnom zdôraznení maliarskeho procesu. Zdroj: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1945. Bratislava 1960