obrazok
Ferdinand Hložník
18.11.1921 27.2.2006
Životopis

Ferdinand Hložník sa narodil 18. novembra 1921 vo Svederníku pri Žiline, zomrel 27. februára 2006 v Bratislave. V rokoch 1942 – 1946 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Schurmann, Mudroch). Od roku 1945 pôsobil v Skupine 29. augusta, čo je prvá najvýznamnejšia – aj keď názorovo pomerne heterogénna – skupina výtvarníkov po oslobodení. V rokoch 1947 – 1948 pôsobil ako profesor na gymnáziu v Jure pri Bratislave a do roku 1952 bol profesorom na reálnom gymnáziu v Bratislave. Od roku 1952 umelec pôsobil v slobodnom povolaní. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky. V maliarskej tvorbe konca 40. rokov ako mladý umelec postupne hľadal svoj spôsob umeleckej výpovede. Nachádzal inšpiráciu v kubizme. Neskoršie v 50. rokoch, keď ho oslovila aj tematika vojnového utrpenia, ktoré sám ako mladý zažil, svoju maľbu viac humanizoval. Zároveň sa však často vracal do svojho rodiska na svedernícke polia a pastviny, do okolia Váhu, ale i na Oravu a Kysuce, experimentoval s formou, ktorá sa postupne v priebehu 60. rokov ustálila ako forma istej tvarovej abstrakcie. Ferdinand Hložník však vždy kládol dôraz na štruktúru a intuitívny kolorizmus maľby. V roku 1967 dostal Cenu Cypriána Majerníka. V roku 1982 bol ocenený titulom zaslúžilý umelec. Vystavoval v Sao Paule (1965), Ríme a Neapole, Plzni, Bratislave a Berlíne. Od 70. rokov pravidelne navštevoval zákutia Kysúc a Oravy, kde chodili s bratom Vincentom kresliť. Napriek istému kunsthistorickému preceňovaniu jeho povstaleckej ikonografie (SNP) ťažisko jeho tvorby bolo predovšetkým vo voľnej, intímnej, komornej figurálno-krajinárskej abstraktnej tvorbe. V olejomaľbách, temperách, ale aj vo veľkom množstve expresívne poňatých kresieb nadväzuje na overenú tvorbu excentrickej štylizácie predmetov, farebne odlíšených plôch, ktoré akoby posúvali naráciu obrazu do nadreálnej roviny. Jeho maľby spájajú figurálnu a fantazijnú ikonografiu, v ktorej sa často zjavujú osoby, osudy, príbehy, spomienky alebo veci, ktoré zachytil filtrom svojho citlivého ducha. Zdroj: Kol. aut.: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov. SFVU, Bratislava 1988; Kol. aut.: Slovník súčasného slovenského umenia. SFVU, Bratislava 1967