obrazok
Anton Jasusch
25.4.1882 3.7.1965
Životopis

Anton Jasusch sa narodil 25. apríla 1882 v Košiciach, zomrel 3. júla 1965 v Košiciach. Od roku 1904 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. E. Ballo), od roku 1906 na akadémii výtvarných umení v Mníchove, od roku 1907 na Académie Julian v Paríži. V rokoch 1908-1914 žil v Košiciach. Obdobie 1914-1916 prežil na fronte a v rokoch 1916-1920 v ruskom zajatí. Od roku 1920 sa trvalo usadil v Košiciach. Prvé umelecké poučenie našiel mimo akademickej pôdy, v maliarstva K. Ferenczyho, J. Ripla-Rónaia. Jeho ďalšia cesta viedla do Mníchova, do súkromnej školy A. Ažbeho, kde práve kulminoval nový symbolizmus a expresionizmu. Výstavnej premiéry a ani založenia skupiny Der Blaue Reiter, ktorá ovplyvnila práve formovanie expresionizmu, sa však nedočkal. Roku 1907 bol už v Paríži na Académii Julian. Po návrate sa usadil v Košiciach, kde jeho tvorba dosahovala premenlivú úroveň. Umelecky a formálne najzrelšie diela rokov 1910 -14 a 1920-23 meštianska verejnosť nekupovala, lebo nerozumela secesnému symbolizmu a nastupujúcemu štýlu futurizmu a expresionizmu. Vzdialená jej bola aj metafyzická a kozmická zameranosť Jasuscha ako zvláštneho umeleckého a osobnostného naturelu. Aj preto, najmä však kvôli obžive, sa autor dokázal vtlačiť aj do pozície plenéristu (dokonca aj jeho tatranské plenéry si podržiavajú čosi z disciplíny, kresebnej a farebnej konštruktívnosti jeho avantgardných diel). Anton Jasusch spolu so svojím generačným kolegom, predčasne zomrelým košickým maliarom Konštantínom Kóvárim-Kačmarikom , boli prvými, ktorí u nás programovo reagovali na zväzujúce obmedzenia impresionizmu, luminizmu a secesie s ich domácimi modifikáciami. Stali sa tak priekopníkmi postimpresionistických tendencií v slovenskej výtvarnej kultúre v prvých desaťročiach 20. storočia. A v kontexte s ďalšími osobnosťami Košíc (Jakoby, Bauer) aj tvorcami prvej východoslovenskej avantgardy. Literatúra: Saučin, L.: Výtvarné umenie na východnom Slovensku 1918-1938. Košice 1964, str. 29-31 a 46; Štraus, T.: Anton Jasusch a zrod východoslovenskej avantgardy dvadsiatych rokov. Bratislava 1966; Haščáková-Vízdalová, G.: Profily. Stručný prehľad výtvarných umelcov pôsobiacich na východnom Slovensku od 1900 po súčasnosť. Košice 1982.