obrazok
Charles Johann Palmié
1863 1911
Životopis

Charles Johann Palmié sa narodil v roku 1863 v Ascherslebene, zomrel v roku 1911 v Mníchove. Je považovaný za nemeckého luminizujúceho krajinára a maliara zátiší. Po vyučení sa za dekoratívneho maliara študoval na Akadémii výtvarných umení v Drážďanoch. V roku 1883 namaľoval sériu obrazov pre Leonhardi Museum v Drážďanoch. V roku 1884 odišiel z Drážďan do Mníchova, kde študoval v krajinárskej špeciálke AVU u profesora Augusta Finka. V roku 1886 sa oženil s vyhľadávanou maliarkou kvetinových zátiší Marie Kapererovou. V roku 1896 na medzinárodnej výstave umenia v Berlíne získal za svoj krajinársky prínos zlatú medailu. Palmié bol jedným zo zakladajúcich členov umeleckého Združenia Nových mníchovských umelcov, s ktorými sa kvôli názorovým a estetickým nezhodám v roku 1909 rozišiel. V tvorbe Charlesa Palmiého kulminuje mníchovský luminizmus, teda výnimočne subtílna práca so svetlom a jeho reflexami, ktoré potom modifikujú a ohýbajú aj charakter koloritu. Ide o špecificky nemeckú adaptáciu výdobytkov barbizonskej školy a francúzskeho impresionizmu. S odstupom rokov tieto obrazy azda viac než v čase svojho vzniku vyjadrujú aj ducha doby, konca storočia, náznak melanchólie a úzkosti z budúcich čias. Zároveň mu nechýba romantizujúci resentiment, podopretý veľmi kvalitným umeleckým remeslom. Zdroj: Lexikon der Kunst, V., München 1988 Art Identification and Guide Price, MEYER 1996 – 2006 ARTcyclopedia. Com