obrazok
Adam Glod
1.10.1907 13.5.1952
Životopis

Alojz Glod (známy pod pseudonymom ako Adam) sa narodil v roku 1907 v českom meste Nový Bohumin, zomrel v roku 1952 vo Veľkej Lomnici, kde je aj pochovaný. Pri návšteve Vysokých Tatier a hlavne Veľkej Lomnice sa mu tu zapáčilo ako maliarovi natoľko, že sa rozhodol usadiť sa tam natrvalo. Začal, podobne ako Berecz, maľovať tatranské scenérie, štíty, panorámy a plesá v rôznych ročných obdobiach. Udomácnil sa vo Veľkej Lomnici, kde sa aj oženil s dcérou miestneho evanjelického farára. Mali spolu dve deti. Podľa ústne doloženej tradície išlo o komerčne pomerne úspešného maliara. Venoval sa takmer výlučne vysokohorskej tematike (a príležitostne aj ľudovo-žánrovej maľbe), kde viac ako formálne novátorstvo riešil oduševnený veristický záznam podmanivej vysokohorskej scenérie. Jeho meno ako autora však nie je doložené v československej, nemeckej ani poľskej lexikónovej literatúre (aj keď často tvoril priamo v plenéri na poľskej strane Tatier. Použitá literatúra: www.artinvest.sk; www. dartesro.sk