obrazok
Rudolf Moško
22.9.1926 3.5.2019
Životopis

Akademický maliar Rudolf Moško sa narodil 22. septembra 1926 v Dobrej pri Trenčíne. V rokoch 1945 – 49 študoval na legendárnom Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave u prof. J. Mudrocha, G. Mallého a D. Millyho. Od roku 1959 až do súčasnosti pôsobí Rudolf Moško v slobodnom povolaní ako samostatný výtvarník v Trenčíne, ktorý sa okrem maľovania a kreslenia venuje aj výtvarným prácam v architektúre s mnohými realizáciami. Konštruktívna, monumentálne cítená krajina Rudolfa Mošku podaná v príznačných, prevažne modrozelených farbách obrazov (neskôr rozohrávaná aj do komplementárnych akordov) alebo v zjednodušených robustných tvaroch kresieb ceruzkou sa stala po dlhé roky charakteristickou súčasťou jeho početných individuálnych, alebo aj spoločných výstav najmä v našich galériách a múzeách. Realizoval 40 individuálnych výstav na Slovensku i v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené vo viacerých slovenských galériách i v súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Žije a tvorí v Trenčíne. Literatúra: Lovišková, D.: Rudolf Moško. Q-EX Trenčín. 2006. Kvasnička, M.: Rudolf Moško – Obrazy a kresby. Záhorská galéria Jána Mudrocha. Senica, 2013.