obrazok
Ľudovít Bránsky
1918 1959
Životopis

Ľudovít Bránsky sa narodil v roku 1918 v Bošáci. Od roku 1939 študoval na výtvarnom oddelení Vysokej školy technickej v Bratislave. Po absolvovaní školy, ako stredoškolský profesor na Gymnáziu v Trenčíne, sa venoval pedagogickej činnosti, orientovanej na výtvarnú výchovu. Aktívne podporoval rozvoj neprofesionálneho výtvarného prejavu v Trenčíne a okolí. Sám tiež publikoval články o umení. Ilustroval časopisy pre deti a mládež Zorničku a Ohník, kam prispieval i literárne. V maliarskom programe autora mala najvýraznejšie postavenie krajina. Pri jej zobrazení umelec smeroval predovšetkým k impresii, k zachyteniu nálady. Zomrel tragicky v roku 1959 pri autohavárii v Mníchovej Lehote. Literatúra: Toman, P. Slovník československých výtvarných umělců. Praha, 1956. Medvecký, G. Výtvarníci z Trenčína. 1963.