obrazok
Antonín Hála
21.3.1895 12.10.1952
Životopis

Antonín Hála sa narodil v roku 1895 na Ostravsku. Verejnosti je pomerne málo známou umeleckou osobnosťou. Na Ostravsku bol vnímaný viac ako manžel maliarky a etnografky Heleny Salichovej. Bol však veľmi talentovaným grafikom a za najlepšieho umelca sociálnej grafiky ho považoval sám Max Švabinský. Od roku 1920 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Už počas štúdií sa venoval popri krajinárskych témach aj životu mesta a jeho periférie. Prvú svetovú vojnu prežil na východnom fronte, väčšinou v ruskom zajatí. V roku 1952, vo veku 57 rokov, Antonín Hála zomrel v psychiatrickej liečebni v Brne. Pred vypuknutím ťažkej alkoholickej depresie býval so svojou študentskou láskou a neskôr manželkou v Polanke nad Odrou. Popri krajinomaľbe sa venoval aj portrétu a sporadickej figurálnej tvorbe. Literatúra: Kol. autorov. Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu, M. Chagall. Ostrava, 2001. Toman, P. Slovník československých výtvarných umělců. Praha, 1956.