obrazok
Zsigmond Kisfaludi - Strobl
1884 1975
Životopis

Zsigmond Kisfaludi Strobl bol medzinárodne uznávaným a významným maďarským sochárom. Narodil sa v roku 1884 v Alsórajku, zomrel v roku 1975 v Budapešti. Bol dvojnásobným držiteľom Kossuthovej ceny. Dejiny výtvarného umenia si ho pamätajú ako majstra pohybových kreácií, portrétov a monumentálnych pamätníkov. Výtvarné umenie začal študovať v rokoch 1904 – 1908 na Škole umeleckých remesiel v Pešti u profesorov Lajosa Mátraya a Antala Lóranfiho. Vyššie štúdium absolvoval u profesora Zalu Gyorga na akadémii vo Viedni. V rokoch 1925 – 1960 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti. Počas rokov 1. svetovej vojny tvoril portrétne sochy oficierov a ranených vojakov. Bol tvorcom prvých monumentálnych pamätníkov obetiam 1. svetovej vojny, v roku 1947 vyhotovil známu sochu slobody pre mesto Budapešť. Jeho najznámejším a najčastejšie reprodukovaným dielom sa stala plastika husára, ktorý sa díva na svoju šabľu z roku 1928. Literatúra: Magyar művészeti kislexikon : kezdetektől napjainkig. Budapest : Enciklopédia Kiadó, 2002. Kisfaludi Strobl Zsigmond lásd 185-186. p.