obrazok
Rudolf Krivoš
16.11.1933 18.10.2020
Životopis

Rudolf Krivoš sa narodil 16. novembra 1933 v Tisovci. V rokoch 1951 – 1956 študoval figurálne maliarstvo na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Mudroch). Jeho tvorba predstavuje špecifický prúd novej expresívnej figurácie. Venoval sa aj monumentálnej tvorbe v architektúre. Najvýznamnejšie súborné výstavy mal v Bratislave (1963 – 1964 a 1968 Mestská galéria, 1983 Výstavná sieň ZSVU, 1997 Slovenská národná galéria). V roku 1961 sa zúčastnil na Bienále mladých v Paríži a na bienále maľby v Sao Paolo. V roku 1969 získal Cenu Cypriána Majerníka. Súčasné obchodné renomé Rudolfa Krivoša vychádza z faktu, že bol jedným z profilujúcich zakladateľov Skupiny Mikuláša Galandu (1957). Toto výtvarné zoskupenie (okrem Krivoša najmä Laluha, Kompánek, Rudavský, Paštéka a niektorí ďalší) má historickú zásluhu na obnovení spretrhanej kontinuity moderného výtvarného výrazu v našom výtvarnom umení. Kým Krivošovi druhovia nachádzali oporu v tvorivom odkaze zakladateľov našej moderny (Fulla a Galanda), on sám sa obrátil k poučeniu západoeurópskou novou figuráciou. V 60. rokoch Krivošove diela reprezentovali naše maliarstvo na najvýznamnejších svetových prehliadkach. Po nútenom odmlčaní v 70. a 80. rokoch sa Krivošovi dostalo zaslúženej rehabilitácie a uznania – jeho maliarstvo je dnes považované za „modernú klasiku“. Diela Rudolfa Krivoša sú významným spôsobom zastúpené v zbierkach SNG a ďalších štátnych galérií. Literatúra: Matuštík, R. Moderné slovenské maliarstvo 1945 – 63. Bratislava, 1965. Kol. 60. roky vo výtvarnom umení. Katalóg SNG, Bratislava, 1995. Kubíková, K. Rudolf Krivoš. Katalóg SNG, Bratislava, 1997. Kubíková, K. Rudolf Krivoš. Bratislava : Slovenský Tatran, 1998.