obrazok
Joseph Hickel
1736 1804
Životopis

Josef Hickel sa narodil v roku 1736 v Českej Lípe, zomrel v roku 1804 vo Viedni. Výtvarné vzdelanie získaval u svojho otca, ktorý bol maliarom cirkevných a sakrálnych obrazov. V roku 1756 sa presťahoval do Viedne, kde študoval na Akadémii výtvarných umení. Po štúdiách vstúpil do služieb cisárovnej Márie Terézie, ktorá ho vyslala na štúdium v Taliansku (tam maľoval portréty významných osobností Milána, Parmy a Florencie). V roku 1769 sa stal riadnym členom Florentskej akadémie. Po návrate do Viedne bol poverený portrétovaním cisára Jozefa II. V roku 1771 obdržal titul cisársko-kráľovského komorného maliara. Maľoval Máriu Teréziu, Jozefa II., Máriu Antoinettu a ďalšie veľké postavy habsburgskej dynastie. Vytvoril tiež oficiálny portrét pápeža Pia VI. Dovedna zanechal cca 3000 výtvarných diel. Najviac z nich vlastní Vojenské historické múzeum vo Viedni a kráľovský palác Caserta v Taliansku. Hickel bol tvorcom charakteristického portrétového modelu (hlava otočená doľava, oči hľadiace na diváka, nohy a paže v kľude).