obrazok
Hans W. Shmidt
1859 1950
Životopis

Hans Werner Schmidt, narodený v roku 1859 v Hamburgu, bol nemecký maliar, ilustrátor a rytec. Ako syn remeselníka začal študovať na Weimarskej umeleckej škole v roku 1879. Študent Alberta Heinricha Brendela a Theodora Hagena nastúpil na magisterské štúdium v roku 1885 a profesorom bol vymenovaný v roku 1903. Bol členom Allgemeine Deutsche Künstlergenossenschaft. Schmidt tvoril historické obrazy, ktoré zobrazujú históriu Weimaru a život Johanna Wolfganga von Goetheho, poľovnícke scény a mnoho krajinárskych diel s výrazným romantickým vplyvom. Jeho guráž pre romantickú krajinu bola zjavná aj na jeho predstavách o rozbúrenom mori s potápajúcimi sa člnmi a stroskotanými plavidlami na pláži. V známom triptychu „Hviezdy námorníkov“ zjavenie svätca zdôrazňuje dramatický a mystický rozmer stroskotania lode v rozbúrených vlnách.