obrazok
Carl Caspar
1747 1809
Životopis

Carl Caspar, od roku 1764 študoval na viedenskej akadémii výtvarných umení (u profesora Maurera). Od roku 1784 bol členom akadémie a pedagógom. Čo sa týka autorského štýlu, Caspar ukazuje početné paralely so svojím spolužiakom Heinrichom Fugerom. Celý život pracoval v maliarskej galérii akadémie a v Múzeu vojenských dejín vo Viedni.