obrazok
János Zahorai
1835 1909
Životopis

Zahorai, János (narodený v Máramarosi v roku 1835 – zomrel v Beregszászi v roku 1909). Bol učiteľom kreslenia v Budíne a potom v Miškolci. Maľoval portréty a žánrové scény. V Nyíregyháze je niekoľko obrazových portrétov, ktoré vlastní mesto, v obrazovej galérii Tortenélmi.