obrazok
János Viski
1891 1985
Životopis

János Viski (1891 Szokolya – 1987, Budapešť) sa stal známym predovšetkým ako maliar zvierat (zvlášť koní). Popri tomto námete sa venoval aj vidiecko-žánrovým témam z maďarskej pusty. Základnú školu absolvoval na Reformovanej škole v Szokolyi. Už tam si všimli jeho kresliarsky talent, takže v roku 1905 prestúpil na Umelecko-priemyselnú školu v Budapešti a po nej na Vysokú školu výtvarných umení, kde bol žiakom profesora Tivadara Zemplényiho. V roku 1912 pôsobil v umeleckej kolónii v Kecskeméte a od roku 1913 začal vstavovať. V rokoch 1923 -1929 žil a tvoril v Južnej Amerike. V roku 1961 sa stal členom Nadácie pre výtvarné umenie. Každé jeho dielo je vytrhnutým a zvečneným kúskom maďarskej minulosti, maďarského života. Zobrazoval vidiecku krajinu, uhorskú step, no jeho hlavnými postavami boli vždy kone, najmä v dynamike pohybu.