obrazok
Ján Grotkovský
24.1.1902 3.6.1961
Životopis

Ján Grotkovský sa narodil 24. januára 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. júna 1961 v Košiciach. Základy výtvarného vzdelania získal v rokoch 1926 – 1927 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934 – 1938 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila. Pracoval ako obchodný pomocník, od roku 1950 slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960). Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje veristické, pri krajinách plenérové východisko, farebne senzibilný prednes, lyricky až melancholicky lomená farebnosť a snaha byť napriek formálnej štylizácii verný prírode. Z ikonografického hľadiska Ján Grotkovský exploroval najmä východné Slovensko od Vysokých Tatier po Východoslovenskú nížinu. Najväčšia séria jeho obrazov sa venuje Vysokým Tatrám v rôznych ročných a atmosférických obdobiach. Grotkovský patrí k hľadaným autorom zberateľov diel s témou Vysokých Tatier. Zdroj: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1945. Bratislava 1960, s. 164; Groško, I.: Maliarstvo 19. a 20. storočia na východnom Slovensku. Košice 1973, s. 58; Vízdalová-Haščáková, G.: Profily. Košice 1972.