obrazok
Vladimír Vestenický
14.12.1919 20.2.1979
Životopis

Vladimír Vestenický sa narodil 14. decembra 1919 v Chrenovci-Brusne, zomrel 20. februára 1979 v Bratislave. Narodil sa v rodine maliara samouka Jozefa Vestenického. Spoločne s mladším bratom Bazilom s obdivom sledovali otca pri maľovaní, ktorý im takto poskytol základné maliarske vzdelanie. Po maturite na gymnáziu v Prievidzi vyštudoval Vladimír Vestenický odbor maliarstva na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT – dnes STU) v Bratislave. Vzdelanie si doplnil študijnými pobytmi v španielskom Madride a neskôr v Paríži. Od roku 1952 žil a tvoril v Bratislave. Umelecké začiatky nachádzal Vestenický v sociálne cítených prácach. Maľoval pre významné spoločenské inštitúcie v Bratislave, v Prahe alebo v Banskej Bystrici. Jeho diela boli vystavované v bratislavskej Slovenskej národnej galérii (SNG), v Galérii hlavného mesta SR, Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici a Krajskej galérii v Nitre. V povojnovom období sa hlavnou témou jeho diel stalo Slovenské národné povstanie (SNP) a budovateľské námety, ale popri tom aj mestské veduty a krajiny. Jeho realisticko-impresívna maľba neskôr prešla do polôh mierne štylizovanej konštruktívnosti. Maľoval aj portréty a autoportréty. Zdroj: Gazdík, I.: Vladimír Vestenický. Bratislava 1978.