obrazok
Anton Djuračka
22.2.1904 3.11.1971
Životopis

Anton Djuračka sa narodil 22. februára 1904 v Žiline, zomrel 3. novembra 1971 v Bratislave. Po ukončení štúdií na reálnom gymnáziu a na Obchodnej akadémii v Bratislave zložil prijímacie skúšky na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V období rokov 1923 – 1930 tam študoval maliarstvo a grafiku u profesorov J. Loukotu, J. Obrovského a M. Švabinského. Už počas štúdia začal vystavovať so Spolkom slovenských umelcov (1926). Po ukončení štúdií sa usadil v Bratislave. Venoval sa úžitkovej a komornej tvorbe – kresleniu, maľovaniu a grafike. Bol členom Združenia slovenských umelcov (1931), Spolku slovenských výtvarných umelcov (1939 – 1945), Spolku Bohúň (1946) a ZSVU. Pedagogicky pôsobil na učňovskej škole v Bratislave (1938) a na gymnáziu v Skalici (1939). V rokoch 1940 – 1943 bol návrhárom a litografom vo firme Tekla v Skalici. S členmi oddielu výtvarníkov bol na Kryme a v Taliansku (1943 – 1944). Po oslobodení žil a tvoril v Bratislave. Jeho predčasne uzavreté dielo nezaznamenalo zásadné vývinové premeny, vyvíjalo sa v pokojnom cizelovaní realistického názoru v kresbe, maľbe, grafike a dokonalosti grafických techník . Použitá literatúra: Slovenský biografický slovník I. zväzok, A – D, Martin 1986, str. 476.