obrazok
Ladislav Berecz
1910 1972
Životopis

Ladislav Berecz sa narodil 1910 v Košiciach, zomrel v roku 1972, miesto jeho úmrtia nie je známe. Pôsobil ako maliar sakrálnych obrazov v Galante, Poprade, Bratislave a Košiciach. Vo svojej voľnej maliarskej tvorbe sa venoval predovšetkým tatranským motívom, žánrovej maľbe, obrazom zo života cigánov a slovenského salašníctva, ale aj náročnejším symbolistickým a alegorickým kompozíciám. Hoci bol autodidakt, je vidieť, že sa priučil niektorým postupom a formálnym výdobytkom postimpresionistickej maľby. Týka sa to najmä hypertrofovanej ornamentálnej arabesky vo farbe a dramatizujúcich svetelných efektoch. Zdroj: Ondrušeková, A.: Obraz Tatier. Katalóg Tatranskej galérie. Poprad 2000; Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava 1969, zv. III., s. 527