obrazok
Gyula Zorkóczy
1873 1932
Životopis

Gyula Zorkóczy sa narodil v roku 1873 v Nagyrőce, zomrel v roku 1932 v Budapešti. Študoval na súkromnej kresliarskej škole Bertalána Székelyho. Neskôr pôsobil ako učiteľ kreslenia a výtvarnej výchovy. Od roku 1917 sa zúčastňoval výročných výstav v Műcsarnoku a Nemzeti Salone, kde vystavoval predovšetkým svoje pomerne naturalistické krajinomaľby, snažiace sa o akýsi kompromis medzi akademizujúcim verizmom a impresívnymi podnetmi prelomu 19. a 20. storočia. Zdroj: Seregélyi, G.: Magyar Festök és grafikusok adattára. Szeged 1988, s. 686