obrazok
Lájos Németh
1861 nepublikované
Životopis

maďarský maliar