obrazok
Ladislav Záborský
22.1.1921 31.12.2016
Životopis

Ladislav Z á b o r s k ý sa narodil sa 22. januára 1921 v Tisovci. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave u prof. Mudrocha, Mallého a Benku. Pôsobil ako profesor kreslenia a deskriptívnej geometrie na gymnáziu v Martine. V rokoch 1953-57 bol odsúdený a uväznený za nábožensku aktivitu. V rokoch 1968-69 bol na študijnom pobyte vo Francúzsku. Žije a pracuje v Martine. Vystavuje od roku 1943, posledná jubilejna výstava sa uskutočnila v Martine na jeseň roku 1991. Počas desiatok rokov od internovania vytvoril mnoho monumentálnych realizácií v sakrálnej architektúre (najmä vitráže a krízové cesty). Ladislav Záborský dôsledne pracuje s kľúčovým prvkom obrazovej kompozície, ktorou je svetlo (uňho aj a najmä Svetlo), ktoré dáva farbám život. Tento luminálny princíp a farebná skladba zúžená na dva bazálne tóny - zlatý oker a modrá – určujú celú jeho duchovne koncentrovanú maliarsku prácu. Literatúra: Malysová, J. : Majster a Kolégium. Kolégium Antona Neuwirtha, BA 2016. Krivošík, L.: Medzi vierou a umením. Aktuality. sk. 02.01.2017