obrazok
Róbert Weigl
1851 1902
Životopis

Robert Weigl bol známym rakúskym sochárom. Narodil sa v roku 1851 v Sagore, zomrel v roku 1902 vo Viedni. Autor vyštudoval Akadémiu výtvarných umení vo Viedni spolu s ďalšími významnými rakúskymi sochármi Carlom Radnitzkym, Johannom Nepomukom Geigerom a Carlom Wurzingerom. V rokoch 1892 – 1898 bol členom viedenského Umeleckého domu. Z jeho významných diel sa v literatúre často uvádzajú busty a pamätníky Beethovena a Schuberta. Vytvoril aj bustu poprsia Marie von Ebner – Eschenbachovej pre zámok Zdislavice na Morave. Autor predstavuje akademizujúci realistický typ sochárskej portrétistiky. Literatúra Felix Czeike: Weigl Robert. In: Historisches Lexikon Wien. Band 5, Kremayr & Scheriau, Wien 1997.