obrazok
František Jiroudek
17.2.1914 15.6.1991
Životopis

František Jiroudek sa narodil v roku 1914, zomrel v roku 1991 v Prahe. Študoval na Akadémii výtvarného umenia v Prahe u profesora W. Nowaka. Prihlásil sa ku skupine Sedem v októbri – podľa mesiaca, kedy sa uskutočnila prvá výstava – v októbri 1939, od roku 1940 s nimi vystavoval. Od roku 1941 bol členom SVU Mánes a od roku 1961 profesorom Akadémie výtvarných umení v Prahe. V začiatkoch svojej tvorby sa venoval portrétu, aktu, figurálnej kompozícii a krajine. Väčšinou išlo o malé či stredné formáty. V roku 1937 boli tri z jeho školských prác vybrané na výstavu mladých študentských prác v Neapole. V období druhej svetovej vojny navrhoval scény a kostýmy pre divadlo v Ostrave, maľoval obrazy z divadelného prostredia a s námetmi divadelných tragédií, ktoré vyjadrovali vojnové obdobie. V lete v roku 1946 cestoval so skupinou maliarov prvýkrát do Paríža. Po vojne sa venoval krajinomalbe, figurálnym a monumentálnym dielam a tiež ilustráciám. Od roku 1954 našiel svoj kraj v okolí Libechova. Prilnutie k vinárskemu kraju sa prejavilo v kresbách štetcom – ilustráciách ku knihe Dobrý človek ešte žije R. Rolanda. Jiroudkov prínos spočíva v expresívnom uvoľnení kánonu modernej českej krajinomaľby. František Jiroudek je svojím dielom zastúpený v Českom múzeu výtvarného umenia v Prahe, v NG Praha, v Ermitáži v Petrohrade, na radnici mesta Lyngby v Dánsku, v galérii umenia v Toronte, v krajských a oblastných galériách u nás. Jeho stála expozícia bola na Štátnom zámku Mělník. Literatúra: Berka, Čestmír. František Jiroudek. Praha : Odeon, 1980. (Umělecké profily). Kotalík, Jiří : František Jiroudek. Praha : Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1959. (Současné profily).