obrazok
Kalman Vitéz - Sashegyi
1886 1940
Životopis

Vitéz - Sashegyi Kalman, maďarský maliar – impresionista. Narodil sa v roku 1886 v Jászkiseri, zomrel v roku 1940. O maliarstvo sa začal intenzívnejšie zaujímať pod vplyvom umeleckej kolónie Baia Mare v Transylvánii. Jeho prvým učiteľom bol nestor tejto kolónie Hegus László. V roku 1911 sa Sashegyi podieľal na zriadení národného Dom umelcov. Pravidelne obosielal kolektívne výstavy v maďarskom Národnom salóne. Zástoj Sashegyiho v maďarskom umení na prelome 19. a 20. storočia spočíva v implementácii niektorých umeleckých postupov zrelého impresionizmu do pôvodne rigidného akademizmu. Jeho dielo je reprezentačne zastúpené v Národnej galérii v Budapešti. Literatúra : Seregélyi, G.: Magyar Festök és grafikusok adattára. Szeged 1988, str. 536.