obrazok
Márk Rubovics
1867 1947
Životopis

Rubovics Márk sa narodil v roku 1867 v Pešti a zomrel v roku 1947 v Budapešti. Ako maliar začal študovať na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Pešti. Jeho pedagógmi boli majstri Bertalan Székely a Károly Lotz. Potom pokračoval v štúdiách vo Viedni, Mníchove a Paríži. Neskôr pôsobil ako pedagóg maliarskej školy Sándora Biháryho v Budapešti. Robuvics zohral dôležitú úlohu pri organizovaní Národného salónu. Zúčastňoval sa početných kolektívnych výstav balatonskej kolónie v rokoch 1912, 1921 a 1929. Literatúra: Gyorgy Seregélyi: Magyar festok és grafikusok adattára – Életrajzi Lexikon az 1800 – 1988 kozott alkotó festo – és grafikusmuvészekrol