obrazok
Gyula Tornayi
1861 1928
Životopis

Tornayi Gyula sa narodil v roku 1861 v Hrhove a zomrel v roku 1928 v Budapešti. Tento významný maďarský maliar študoval najprv vo Viedni a Mníchove na Akadémii výtvarných umení a pokračoval v štúdiu pod vedením profesora Ludwiga von Löfftza. V roku 1883 sa zapísal do Benczúrovej majstrovskej školy. Po študijných cestách do exotických krajín (India, Japonsko, Afrika) maľoval orientálne motívy, no rovnako aj figuratívne kompozície a zátišia. Pravidelne sa zúčastňoval výstav doma od roku 1904 (Kunsthalle, Národný Salón) aj v zahraničí (Paríž, Londýn). Niektoré jeho diela sa nachádzajú aj v zbierkach Národnej galérie v Budapešti. Literatúra: Gyorgy Seregélyi: Magyar festok és grafikusok adattára – Életrajzi Lexikon az 1800 – 1988 kozott alkotó festo – és grafikusmuvészekrol