obrazok
Sibylla Greinerová
27.9.1919 18.10.2008
Životopis

Sibylla Greinerová sa narodila 27. septembra 1919 v Banskej Bystrici. Zomrela v Bratislave v roku 2008. Po stredoškolských štúdiách na legendárnej Škole umeleckých remesiel v Bratislave v rokoch 1940 – 1943 študovala na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Benka, Schurmann, Mudroch). Štúdiá ukončila v roku 1944 na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Szönyi). Vo svojej tvorbe pokračovala v tradíciách folkloristicky orientovanej „slovenskej“ maľby, nadväzovala na konzervatívne maliarstvo Hálu, Polkorába, Kováčika, Ondreičku, Kerna a ďalších. Jej diela sú typické zachytávaním pohybu, preto Sibyllu Greinerovú prezývajú lovkyňou pohybu. Literatúra: Goldbergerová, A. Sibylla Greinerová – Albumy. Bratislava : Tatran, 1979.