obrazok
Marián Čunderlík
31.1.1926 1.10.1983
Životopis

Marián Čunderlík sa narodil 31. januára 1926 v Motyčkách pri Banskej Bystrici, zomrel tragicky 1. októbra 1983 v Demänovskej doline. V roku 1946 študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (prof. Mudroch), v rokoch 1948 – 1953 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, oddelenie munumentálnej maľby (prof. Fulla, Želibský). V roku 1957 sa zúčastnil na prelomovej výstave mladej generácie vo výstavnej sieni na Dostojevského rade v Bratislave. Spolu s E. Spitzom založil Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave, kde mal v roku 1958 prvú samostatnú výstavu (niekoľko hodín po vernisáži bola zatvorená). Bol jedným z účastníkov neverejných Konfrontácií, na ktorých sa formoval program tzv. Nástupu 1961 (1961, 1962, 1963). V roku 1964 sa zúčastnil 5. Konfrontácie v Galérii C. Majerníka, v ďalších rokoch sa stal súčasťou najvýznamnejších domácich a zahraničných prehliadok súčasného výtvarného umenia. Po vylúčení zo Zväzu výtvarníkov (1972) odišiel z Bratislavy a žil v ústraní v Demänovskej doline v osade Tri studničky. V roku 1992 mu Slovenská národná galéria usporiadala výstavu súborného diela. Literatúra: Matuštík, R. Moderné slovenské maliarstvo 1945 – 1963. Bratislava, 1964. Kostrová, Z. Marián Čunderlík. In.: Matuštík : Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava, 1969. Hrabušický, A., Orišková, M. Marián Čunderlík (1926 – 1983). Katalóg SNG. Bratislava, 1992. Mojžiš, J. Marián Čunderlík. Bratislava, 2011.