obrazok
Heinrich Schwabe
1847 1924
Životopis

Heinrich Schwabe sa narodil v októbri 1847 vo Wiesbadene. Zomrel v roku 1924. Bol známym nemeckým architektom a sochárom. Ovplyvnil aj plastické návrhy figurálneho porcelánu. Pod vedením profesora Augusta von Kremlinga študoval sochárstvo na Vysokej umeleckopriemyselnej škole v Norimbergu. V rokoch 1875 až 1907 bol na tejto škole zamestnaný ako vysokoškolský pedagóg. Medzi jeho najznámejšie diela patrí busta sochára Paula Kocha z roku 1886, ktorá bola umiestnená na norimberskom cintoríne. Sochár vytvoril aj pamätník cisára Wilhelma v Erlamgene, ktorý bol odhalený v roku 1897 na Námestí cisára Wilhelma. Venoval sa aj komornej plastike s témou oficiálneho a reprezentačného portrétu či busty. Literatúra: Kol. autorov. Künstlerlexikon Thieme – Becker, diel 30, str. 349.