obrazok
Gabriel Franck
1590 1639
Životopis

Aj keď dielo nie je explicitne signované, na základe komparatívnej analýzy obdobných diel s vysokým svetelným a farebným kontrastom a typológiou barokovej maľby 17. storočia, ako aj s podporou dostupných umelecko-historických dát z aukčného prostredia vieme, že autorom tohto diela bol flámsky maliar Gabriel Franck (variantne aj Francken), ktorý sa narodil v roku 1590 v Antwerpách, kde aj zomrel v roku 1639. Od roku 1634 bol riaditeľom Akadémie výtvarných umení v Atwerpách. Podľa vzorov holandskej a flámskej maľby 17. storočia sa venoval predovšetkým dramatickým atmosférickým premenám krajinomaľby, najviac však dobovým vojenským výjavom a bojovým scénam.