obrazok
Ernest Zmeták
12.1.1919 13.5.2004
Životopis

Ernest Zmeták sa narodil 12. januára 1919 v Nových Zámkoch, zomrel 13. mája 2004 v Bratislave. V roku 1938 absolvoval pobyt na súkromnej škole K. Harmosa v Komárne, v rokoch 1938 – 1943 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Aba-Novák, Kontuly). V roku 1943 krátko navštevoval legendárne Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT a o dva roky neskôr sa stal členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta. Neskorej v roku 1946 absolvoval pobyt v Paríži, následne v roku 1947 študijnú cestu do Talianska. Počas jeho pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v rokoch 1949 – 1952 bol asistentom Ľ. Fullu. Na Bienále v Benátkach v roku 1958 získal cenu za grafiku. V roku 1980 sprístupnili stálu expozíciu umenia 16. – 20. storočia v galérii umenia v Nových Zámkoch, zostavenú zo zbierok, ktoré E. Zmeták spoločne s manželkou D. Zmetákovou venovali galérii. Maliara v procese tvorby najviac priťahovala sýta farebnosť a bohatosť talianskej krajiny, ktorá umožňovala priestorovú rytmizáciu tvarov a objemov a rytmické členenie plochy, ktoré obrazu dodávalo dynamiku. Zmeták sa opieral o výdobytky konštruktívnych princípov v tvorbe, pričom zámerne využíval zjednodušené tvaroslovie a priehľadnú kompozíciu. V celej svojej tvorbe sa držal pevných foriem konštrukcie maľby. Druhým dôležitým javom jeho maľby je práca so svetlom, ktoré zmäkčuje rigidnosť a chladnú logiku obrazovej konštrukcie. Zmetákov osobný prínos treba vidieť práve v tejto polarite medzi stabilitou hranatých tvarov a senzuálnou mäkkosťou v modelovaní svetlom. Zdroj: Güntherová-Mayerová, A.: Ernest Zmeták. Kresby a drevorezy. Bratislava 1949; Saučin, L.: Ernest Zmeták. Bratislava 1970; Gazdík, I.: Ernest Zmeták. Bratislava 1979; Gazdík, I.: Ernest Zmeták. Bratislava 1987.